ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณนี แสงอภัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2564,12:04  อ่าน 212 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเเสพติดและอบายมุขปี61
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุพรรณนี แสงอภัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,14:48  อ่าน 238 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารุณี ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2564,15:16  อ่าน 232 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีศรีสระแก้ว ประจำปี 2563 ประเภทครูผู้ช่วย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสสิภักษร์ พิชิตวิจัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564,23:32  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสสิภักษร์ พิชิตวิจัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2564,23:31  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..