กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพะนอ ทิพย์พรมราช
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวน้ำผึ้ง ไพรบึง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปราณีรัตน์ เพ็ชรเกษม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายภาณุพงษ์ สมสวย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0981351945
อีเมล์ : pentorga1993@gmali.com