ภาพกิจกรรม
จัดอบรม "กิจกรรมการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์"

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านทัพหลวง นำโดย ผอ.ปนัดดา ใหม่เอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง ได้จัดอบรม "กิจกรรมการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์" ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านระบบ Zoom เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 (COVID-19) เพื่อเป็นการให้ความรู้และรู้จักคุณและโทษในการใช้สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ กับนักเรียนตามโครงการเสริมสร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุก โดยมีคุณครูสรัญญา ทัศบุตร คุณครูสสิภักษร์ พิชิตวิจัย คุณครูอารุณี ลัทธิ์ถีระสุวรรณ​ และคุณครูปราณีรัตน์ เพชรเกษม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ และนักเรียนได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,15:17   อ่าน 345 ครั้ง