ภาพกิจกรรม
มอบทุนให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ได้ดำเนินการมอบทุนให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 34 คน

โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,15:06   อ่าน 338 ครั้ง