***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรู้ คู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานํ รัตนํ  "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

::: คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของ สพท. และโรงเรียน (ฉบับสมบูรณ์) :::

>>คู่มือ สพท. 24-08-2558
>>คู่มือโรงเรียนสังกัด สพท_14_07_2558
>>การรับนักเรียน ภปร 28-07-58
>>คู่มือโรงเรียนจุฬาภรณ 21-07-2558
>>คู่มือโรงเรียนเฉพาะความพิการ 21-07-2558
>>คู่มือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 21-07-2558
>>สรุปกระบวนงาน สพท. โรงเรียน สศศ 26 กรกฎาคม 2558
 
 
โรงเรียนบ้านทัพหลวง
106 หมู่ที่ 7 ตำบลตาหลังใน  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1

โทรศัพท์ :: ๐๓๗-๒๔๖๐๖๕ , โทรสาร :: ๐๓๗-๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/   E-Mail ::  banthapluang@hotmail.co.th  Facebook ::  http://wwwfacebook.com/banthapluang 

Webmaster : Teacher Noi