***โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ยินดีต้อนรับค่ะ***    ความรู้ คู่ความดี   มีคุณธรรม "ปญฺญา  นรานํ รัตนํ  "ปัญญา เป็นรัตนะของนรชน""

ร่วมพิธีสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ

   เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 59 นายนริศ  สุ่นศรีเมือง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง และ

นายทนงค์ เสนตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ร่วมพิธีสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพฯ ณ...
.ตรวจรับเครื่องคอมฯ

   เมื่อวันที่ 9 พ.ย..59 โรงเรียนบ้านทัพหลวง

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจรับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ...


 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2559

   เมื่อที่ 8 พ.ย.59 โรงเรียนบ้านทัพหลวง

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/59...

พิธีถวายอาลัยฯ

   เมื่อวันศุกร์  ที่ 8 พ.ย.59 โรงเรียนบ้านทัพหลวง

จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร.9 ณ อาคารอเนกประสงค์...

"นักเรียนอำลา ผอ.วิมล ปานาภรณ์"

   เมื่อวันศุกร์  ที่ 30 ก.ย. 59 ประธานนักเรียน

นำนักเรียนในโรงเรียนอำลาท่านผู้อำนวยการ

เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ...

"ผอ.วิมล ปานาภรณ์ อำลาคุณครู"

   เมื่อวันศุกร์  ที่ 30 ก.ย.59 ผอ.วิมล ปานาภรณ์

กล่าวอำลาคณะครู และมอบของที่ระลึก...


 

"ผอ.วิมล ปานาภรณ์ เลี้ยงอาหารกลางวันฯ"

   เมื่อวันศุกร์  ที่ 30 ก.ย.59 ผอ.วิมล ปานาภรณ์

เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน...

"ผอ.วิมล ปานาภรณ์ ทำบุญเลี้ยงพระฯ"

   เมื่อวันศุกร์  ที่ 30 ก.ย.59 ผอ.วิมล ปานาภรณ์

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ณ...

"รณรงค์ไข้เลือดออก"

   เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 7 ก.ค. 59ครูและนักเรียน

ออกรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย และการป้องกัน

โรคไข้เลือดออกในชุมชน...
   

"รณรงค์การออกเสียงประชามติ 7 ส.ค.59"

   เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59ครูและนักเรียน

เดินขบวนรณรงค์การออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง

ลงคะแนนร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมฯ

ในชุมชน.....

 
   

"กิจกรรมตรวจสุขภาพฟันประจำปี"

    เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 ร.ร.บ้านทัพหลวง

ได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.ท่าตาสี

นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน

ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...

 

"พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามฯ"

    เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 โรงเรียนบ้านทัพหลวง

จัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น

ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทัพหลวง....

 

 

"กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 58"

   เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ 15 ม.ค.58 ร.ร.บ้านทัพหลวง

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 58

Iณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทัพหลวง...

"ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ อบต.ตาหลังใน"

   เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58 คณะครู และนักเรียน

ร.ร.บ้านทัพหลวงร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 58

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาหลังใน

 

"กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่"

    เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 57 ผู้บริหารและคณะครู

นักเรียนร่วมิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านทัพหลวง

 

"พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ"

    เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.57 คณะครู นักเรียน และ

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

 

"ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาฯ "

    เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 57 ผู้บริหารและคณครู

เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ณ เทศบาลอำเภอวังน้ำเย็น

"วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557"

    เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.57 คณะครูและนักเรียน

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ประจำปี 57 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

"วันวชิราวุธ"

     เมื่อวันที่ 25 พ.ย.57 ร.ร.บ้านทัพหลวง

จัดพิธีจัดกิจกรรมวันวชิราวุธเพื่อเทิดพระเกียรติ

และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์
อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ และได้ริเริ่ม

ก่อตั้ง กิจการเสือป่าและลูกเสือ ขึ้นในประเทศไทย

"ทัศนศึกษา ประจำปี 2557"

  เมื่อวันที่ 6 พ.ย.57 คณะครูและนักเรียน

ร.ร.บ้านทัพหลวงไปทัศนศึกษา ณ สถานตาก

อากาศ บางปู

 

"ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2557"

     เมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 ร.ร.บ้านทัพหลวงจัดกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน

 
   
   
โรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
โทรศัพท์ :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕ , ๐๓ ๗๕๕๐๐๔๐ โทรสาร :: ๐๓ ๗๒๔๖๐๖๕
Website http://www.thapluang.ac.th/ E-Mail :: ssrk1091@Obecmail.obec.go.th
Webmaster : Teacher Noi